Oktober 2013
Det Danske Handelskammer, Shanghai
- Young Profesionals

Young Professionals er en arbejdsgruppe under Det danske Handelskammer i Shanghai, og vi arrangerer en bred vifte af foredrag, som har både professionel og social karakter, og vores målgruppe er danskere bosiddende i området. I starten af oktober 2013, havde vi fornøjelsen af at få besøg af Morten Lund her i Shanghai. Mortens foredrag havde titlen ”Hvordan man, trods et større fysisk handicap, får et meningsfyldt og indholdsrigt liv", og han fortalte om hans udfordringer, oplevelser og succeser på en humoristisk og medrivende måde.

Der var et godt fremmøde og interesse for hans foredrag, og der blev på Mortens opfordring stillet en del spørgsmål undervejs. Mortens svar var ofte noget mere kontante og bramfri end forventet, hvilket gav anledning til en del latter og skabte en god atmosfære, og han formåede at nedbryde en række tabuer omkring fysiske handicaps, og hvad man kan og ikke kan, men også hvad man som handicappet kan slippe af sted med.

Det var en inspirerende aften, der gav anledning til eftertanke omkring, hvordan problemstillinger også kan anskues, og forsøge at vendes til noget positivt. Morten fortalte om hans oplevelser på en ganske humoristisk og bramfri måde, og Mortens på én gang selvironiske tilgang blandet med en ukuelig vilje til at lykkedes, tryllebandt de tilstedeværende, og jeg er på ingen måde i tvivl om, at alle gik hjem med nogle nye perspektiver på tilværelsen, og en god portion inspiration til at ændre problemstillinger til udfordringer, der kan løses.

Sofie Kubel Jensen, e-mail: jensen.sofiek@gmail.com,
Young Professionals, Shanghai.