Februar 2011
Odd Fellow, Grindsted

Jeg har kendt Morten i ca. 20 år. Først som elev på Grindsted Erhvervsskole, hvorfra Morten har taget Højere Handelseksamen. Siden har vi holdt kontakten ved lige gennem Mortens forældre og gennem fælles bekendte.
Såvel fra tiden på skolen som i de efterfølgende år har jeg mange gange ved selvsyn oplevet, hvorledes Morten i dagligdagen benytter humoren – af og til den sorte humor – til at komme forlegenheden ved handicappet som spastiker i forkøbet.

Da Odd Fellow Logen i Grindsted – som jeg er medlem af – for ca. 1 år siden diskuterede emnet næstekærlighed, foreslog jeg, at invitere Morten.

Mine forventninger til Morten var store, men hvordan ville en forsamling af lidt ældre mænd modtage et indlæg fra en spastiker? Mine bekymringer blev hurtigt gjort til skamme. Efter ganske få minutter havde Morten med sin humoristiske tilgang til dagligdagens problemer vundet forsamlingens gehør. Det var en fornøjelse at opleve Morten på slap line. Mortens indlæg gav efterfølgende stof til mange diskussioner om netop det at ”være mod andre som man ønsker andre skal være mod sig”. Et godt eksempel på at Mortens indlæg kan være med til at flytte grænser kom bagefter fra en af deltagerne. Vedkommende fortalte, at han hidtil var gået over på det andet fortov, når han på sin vej mødte en spastiker. Han var oprigtig flov over sin hidtidige reaktion og sagde, at fremover ville han ikke gøre noget sådan.

Længe efter Mortens optræden er flere vendt tilbage til Mortens indlæg, som varmt kan anbefales. Jeg har anbefalet Mortens gamle skole – Grindsted Erhvervsskole - at gøre brug af ham for at påvirke de unge menneskers opfattelse af handicappede og deres muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse.

Grindsted, den 8. februar 2011
Christian Danielsen