September 2010
Billund Kommune

Til rette vedkommende!

Som led i et længerevarende projekt afholdte Billundkommune en afsluttende konference under temaet ”Mangfoldighed”. Projektet var et samarbejdet mellem Integrationsministriet og Billund kommune. Projektet startede i august 2008 og blev afsluttet i september 2010. Til konferencen havde vi inviteret en række oplægsholdere, blandt andre Morten Lund. Vores forventninger til Mortens oplæg var, at det skulle medvirke til:

  • En mere bred forståelse af mangfoldighed, helt generelt.
  • Vise vigtigheden af at se mulighederne fremfor begrænsningerne.
  • Information til virksomhederne - Det kan altså godt lade sig gøre.
  • At der blev talt både med hjerne og følelser.
  • At vise en personlig historie om en måde at lykkedes på.

Jeg mener at Morten levede op til mere end vi forventede! Og med de tilbagemeldinger vi fik, kan jeg roligt sige, at det var ligeledes oplevelsen blandt deltagerne. Der var inviteret rigtig gode oplægsholdere, så man kan sige at ”der var hård konkurrence”; men reelt var det oplæg som der, gennem hele konferencen, blev fokuseret på, Morten Lunds! Som i vid udstrækning var perspektiverende og inspirerende!

Mortens oplæg har efterfølgende haft betydning på flere forskellige niveauer. Dels diskuterede konferencedeltagerne oplægget efterfølgende og dels har dele af byrådet diskuteret og vurderet andre muligheder i forbindelse med særlige grupper i lyset af oplægget. Desuden har styregruppen "vendt" oplægget, her sidder blandt andre Jobcenterchefen og vores Direktør for det det sociale område med!

Generelt har der været meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne og det betyder vel også at de er gået videre med deres viden. Baggrunden for at invitere Morten Lund som oplægsholder, grunder i ”fra mund til mund modellen” da han blev nævnt som mulighed fra anden side. Jeg kunne bestemt godt finde på, at anmode Morten om yderligere oplæg, også i andre sammenhænge. Nødvendigvis ikke pga. han er spastiker; men fordi du i mine øjne kan bruges meget generelt som en livsbekræftende og inspirerende eksempel på at tilværelsen kan bruges til meget trods et handicap.

Ole Marcussen
Byrådsmedlem, Billund Kommune