LEGO SYSTEM A/S

Rotary Aarhus City

Morten Lund gav den 5. september 2012 et fortrinligt foredrag hos Århus City Rotary. Foredraget havde titlen "Hvordan man, trods et større fysisk handicap, får et meningsfyldt og indholdsrigt liv".

Foredragene hos Århus City Rotary vedrører ofte samfundsforhold, støtteprojekter og erhvervslivet. Hos Århus City Rotary er temaet for året ”Klubliv og sammenhold”. Vores forventninger til Morten Lunds foredrag var således at få et indblik i Morten Lunds hverdag hos Systematic, hvor han jo indgår i en gruppe med et erhvervsmæssigt sammenhold.

Morten Lund gav meget mere, end vi på forhånd kunne forestille os. Vi fik et meget velforberedt, personligt og positivt foredrag. Morten Lund lader til at være på en mission til alle handicappedes fordel, men også til fordel for dem, der overværer hans foredrag. Det lykkedes for Morten Lund, med konkrete eksempler fra de udfordringer han møder, at beskrive, hvordan han på en positiv måde og med veldefinerede redskaber håndterer udfordringer og dagligdagen. Morten Lund har en indstilling til livet, som vi alle kan lære af, og det var livsbekræftende at høre foredraget. Det gav anledning til eftertanke.

Jeg havde fornøjelsen af at arrangere foredraget med Morten Lund, og jeg fik fra flere deltagere rosende ord om, at det var et af de bedste foredrag, de havde overværet.

Jeg vil klart anbefale Morten Lunds foredrag, og har netop gjort det til en kollega.


Med venlig hilsen
Jan Østergaard
partner, advokat
Dir.tlf.: +45 38 40 42 29 / mobil: 42 13 42 29
E-mail: joe@hulgaardadvokater.dk

Det Danske Handelskammer, Shanghai

- Young Professionals

Young Professionals er en arbejdsgruppe under Det danske Handelskammer i Shanghai, og vi arrangerer en bred vifte af foredrag, som har både professionel og social karakter, og vores målgruppe er danskere bosiddende i området. I starten af oktober 2013, havde vi fornøjelsen af at få besøg af Morten Lund her i Shanghai. Mortens foredrag havde titlen ”Hvordan man, trods et større fysisk handicap, får et meningsfyldt og indholdsrigt liv", og han fortalte om hans udfordringer, oplevelser og succeser på en humoristisk og medrivende måde.

Der var et godt fremmøde og interesse for hans foredrag, og der blev på Mortens opfordring stillet en del spørgsmål undervejs. Mortens svar var ofte noget mere kontante og bramfri end forventet, hvilket gav anledning til en del latter og skabte en god atmosfære, og han formåede at nedbryde en række tabuer omkring fysiske handicaps, og hvad man kan og ikke kan, men også hvad man som handicappet kan slippe af sted med.

Det var en inspirerende aften, der gav anledning til eftertanke omkring, hvordan problemstillinger også kan anskues, og forsøge at vendes til noget positivt. Morten fortalte om hans oplevelser på en ganske humoristisk og bramfri måde, og Mortens på én gang selvironiske tilgang blandet med en ukuelig vilje til at lykkedes, tryllebandt de tilstedeværende, og jeg er på ingen måde i tvivl om, at alle gik hjem med nogle nye perspektiver på tilværelsen, og en god portion inspiration til at ændre problemstillinger til udfordringer, der kan løses.

Sofie Kubel Jensen, e-mail: jensen.sofiek@gmail.com,
Young Professionals, Shanghai.

Skive Bibliotek

Som et af vores offentlige arrangementer, havde Skive Bibliotek i november måned 2011 inviteret Morten Lund til at komme og fortælle om sit liv som spastiker.

Arrangementet var godt besøgt af et spørgelystent og engageret publikum.

Morten gjorde en fantastisk figur som oplægsholder og fortalte med stor indlevelse og professionalisme om sit liv og kampen for at få et godt og indholdsrigt et af slagsen - Trods et større fysisk handicap.

Efterfølgende var der tydeligvis stor begejstring for foredraget, og flere kom med meget positive tilbagemeldinger!

Mortens humoristiske og positive indfaldsvinkel til tilværelsen, kan efter vores mening være til inspiration for de fleste! Alle burde høre hans foredrag. Udover at det er fantastisk morsomt er det også lærerigt.

Med udgangspunkt i dette livsbekræftende og tankevækkende foredrag kan vi derfor give Morten de varmeste anbefalinger samt opfordre andre til, at gøre brug af hans gode formidlings-evne!


Charlotte Rosenvinge
Bibliotekar
chfr@skivekommune.dk

Birte Jeppesen
Sekretær
bije@skivekommune.dk

JCI Esbjerg

JCI Esbjerg fik i juni 2011 sparket af Morten Lund!
Jeg har kendt Morten siden skoletiden. Det var deror med stor fornøjelse, at vi fik arrangeret et foredrag med Morten i vores lokale afdeling af JCI. JCI Esbjerg er et netværk af yngre erhvervsaktive mennesker som ønsker faglig og personlig udvikling – alt sammen med henblik på at blive bedre ledere i hverdagen. Det var min oplevelse at der gennem nogen tid var opstået en for samfundet lidt typisk ”jeg” og ”mig” kultur i vores foredragsrække, hvor det lidt for ofte handlede om lederen selv, hvordan man som leder skal kende sig selv, fokusere på sig selv og være både troværdig og tillidsvækkende. Alt sammen emner og områder, som vi naturligvis kan blive bedre ledere af. Jeg følte dog, vi trængte til at se verden lidt fra en anden side, at vi trængte til at få et spark, så fokus blev drejet i retning af, hvad man kan drive det til, hvis man har gå-på-mod og ikke lader sig begrænse af andre menneskers vurderinger og opfattelser.

Jeg fik derfor overtalt vores arrangementskomite, at lade Morten holde et foredrag om livet som handicappet, herunder hvor langt man egentlig kan nå på trods af modstand og modvilje fra omgivelserne.

Der var ikke rigtigt nogen som på forhånd kendte til Mortens handicap eller til indholdet i foredraget, og det var derfor en flok overraskede mennesker, som var klar til at høre på Morten. Med Mortens selvironiske tilgang blev de skeptiske blikke hurtigt afløst af interessere og aktiv lytning..

Der blev stillet spørgsmål undervejs og Morten fik overbevist deltagerne om værdien i at være forskellig på en arbejdsplads og være villig til at gå mod strømmen. Det er min klare opfattelse, at de mange tilhørere fik en værdifuld oplevelse, som vil bibringe dem en stor forståelse for andre mennesker styrkes og livsvilje. Noget der kan være meget værdiskabende at kunne bruge som leder.

Der har naturligvis være en debat efterfølgende om Mortens indlæg. Flere har sagt, det var et noget anderledes indlæg end vi er vant til, men alle har samstemmende givet udtryk for at de efter foredraget følte sig beriget med ny energi og livsvilje.

Morten derfor kom, så og sejrede.


Mit navn er Palle H. Jensen, jeg er statsautoriseret revisor, partner i Deloitte og bl.a. medlem af JCI Esbjerg.

Billund Kommune

Til rette vedkommende!

Som led i et længerevarende projekt afholdte Billundkommune en afsluttende konference under temaet ”Mangfoldighed”. Projektet var et samarbejdet mellem Integrationsministriet og Billund kommune. Projektet startede i august 2008 og blev afsluttet i september 2010. Til konferencen havde vi inviteret en række oplægsholdere, blandt andre Morten Lund.
Vores forventninger til Mortens oplæg var, at det skulle medvirke til:

  • En mere bred forståelse af mangfoldighed, helt generelt.
  • Vise vigtigheden af at se mulighederne fremfor begrænsningerne.
  • Information til virksomhederne - Det kan altså godt lade sig gøre.
  • At der blev talt både med hjerne og følelser.
  • At vise en personlig historie om en måde at lykkedes på.

Jeg mener at Morten levede op til mere end vi forventede! Og med de tilbagemeldinger vi fik, kan jeg roligt sige, at det var ligeledes oplevelsen blandt deltagerne. Der var inviteret rigtig gode oplægsholdere, så man kan sige at ”der var hård konkurrence”; men reelt var det oplæg som der, gennem hele konferencen, blev fokuseret på, Morten Lunds! Som i vid udstrækning var perspektiverende og inspirerende!

Mortens oplæg har efterfølgende haft betydning på flere forskellige niveauer. Dels diskuterede konferencedeltagerne oplægget efterfølgende og dels har dele af byrådet diskuteret og vurderet andre muligheder i forbindelse med særlige grupper i lyset af oplægget. Desuden har styregruppen "vendt" oplægget, her sidder blandt andre Jobcenterchefen og vores Direktør for det det sociale område med!

Generelt har der været meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne og det betyder vel også at de er gået videre med deres viden. Baggrunden for at invitere Morten Lund som oplægsholder, grunder i ”fra mund til mund modellen” da han blev nævnt som mulighed fra anden side. Jeg kunne bestemt godt finde på, at anmode Morten om yderligere oplæg, også i andre sammenhænge. Nødvendigvis ikke pga. han er spastiker; men fordi du i mine øjne kan bruges meget generelt som en livsbekræftende og inspirerende eksempel på at tilværelsen kan bruges til meget trods et handicap.

Ole Marcussen
Byrådsmedlem, Billund Kommune

Odd Fellow

Jeg har kendt Morten i ca. 20 år. Først som elev på Grindsted Erhvervsskole, hvorfra Morten har taget Højere Handelseksamen. Siden har vi holdt kontakten ved lige gennem Mortens forældre og gennem fælles bekendte.
Såvel fra tiden på skolen som i de efterfølgende år har jeg mange gange ved selvsyn oplevet, hvorledes Morten i dagligdagen benytter humoren – af og til den sorte humor – til at komme forlegenheden ved handicappet som spastiker i forkøbet.

Da Odd Fellow Logen i Grindsted – som jeg er medlem af – for ca. 1 år siden diskuterede emnet næstekærlighed, foreslog jeg, at invitere Morten.

Mine forventninger til Morten var store, men hvordan ville en forsamling af lidt ældre mænd modtage et indlæg fra en spastiker? Mine bekymringer blev hurtigt gjort til skamme. Efter ganske få minutter havde Morten med sin humoristiske tilgang til dagligdagens problemer vundet forsamlingens gehør. Det var en fornøjelse at opleve Morten på slap line. Mortens indlæg gav efterfølgende stof til mange diskussioner om netop det at ”være mod andre som man ønsker andre skal være mod sig”. Et godt eksempel på at Mortens indlæg kan være med til at flytte grænser kom bagefter fra en af deltagerne. Vedkommende fortalte, at han hidtil var gået over på det andet fortov, når han på sin vej mødte en spastiker. Han var oprigtig flov over sin hidtidige reaktion og sagde, at fremover ville han ikke gøre noget sådan.

Længe efter Mortens optræden er flere vendt tilbage til Mortens indlæg, som varmt kan anbefales. Jeg har anbefalet Mortens gamle skole – Grindsted Erhvervsskole - at gøre brug af ham for at påvirke de unge menneskers opfattelse af handicappede og deres muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse.


Grindsted, den 8. februar 2011
Christian Danielsen

LIONS Club - Billund

Livet som spastiker

Morten Lund holdt den 13. oktober 2010 på et klubmøde i Lions Club Billund-Grindsted et foredrag med titlen: Livet som spastiker. Jeg havde arrangeret mødet, idet jeg kendte Morten fra tidligere og samtidig havde hørt fra bekendte, at han som privatperson gerne stod til rådighed med foredrag.

Morten var i perioden 1991 til 1994 HHx-elev på Grindsted Handelsskole og som sådan var han kendt for en ukuelig gå-på-mod og engagement - også i skolens sociale liv – på trods af sit handikap. Jeg var derfor klar over, at han som foredragsholder ikke blot ville fokusere på de negative sider af sit handikap, men også inddrage positive betragtninger, som vi alle ville kunne tage til os.

Jeg må i sandhed sige, at foredraget levede op til disse forventninger. Morten brugte ikke tiden til at fortælle om sin beundringsværdige karriere som datalog og sit nuværende job med softwareudvikling til Joint Strike Fighter jagere. I stedet fortalte han med sjove anekdoter om sit liv som ’show-breaker’. Når man som spastiker er det, som Morten kaldet ’undertippet’ fra starten, er det fint at kunne vende uheldige situationer til noget positivt. Morten var i stand til at tryllebinde alle tilstedeværende med sit gode humør og sin positive holdning. Med ganske få, men effektive hjælpemidler, formåede han fra første minut at få forsamlingens udelte opmærksomhed, samtidig med, at han i løbet af foredraget meget præcist drog alment gældende konklusioner som for eksempel den, at man som menneske – med eller uden handikap – må acceptere sig selv som den, man nu engang er. På sin helt specielle måde lykkedes det ham således at give foredraget et perspektiv, der rakte ud over de problemstillinger, som et liv med et spastisk handikap uundgåeligt vil give.

Jeg har efterfølgende modtaget mange positive reaktioner fra de tilstedeværende medlemmer, der hørte foredraget, og er helt sikker på, at alle deler min opfattelse og oplevelse af Mortens foredrag.

Jeg står gerne til rådighed for yderligere oplysninger.

Mogens Hargaard
Lindevej 10
7200 Grindsted
Mail: mogens.hargaard@grindes.dk
Tlf. 75 32 42 46